O společnosti

KESLA Společnost Kesla patří mezi významné světové průkopníky a výrobce strojů a zařízení pro oblast lesního hospodářství. Má přes 50 let zkušeností v oblasti zemedělství, lesního hospodářství, přeprady kulatiny, zpracování dřevní hmoty a bioenergetických zařízení. Mnohaleté zkušenosti, stejně tak jako činnost na všech nejdůležitějších světových trzích, umožnily společnosti Kesla stát se významným konkurence schopným výrobcem lesní techniky, která díky své kvalitě, odzkoušené v různých podmínkách desetitisíci profesionálních uživatelů, splňuje ty nejnáročnější ukazatele. Společnost Kesla velkou pozornost věnuje užitkovým vlastnostem a kvalitě svých výrobků a zaručuje svým zákazníkům neustálou péči nejenom nyní ale i do budoucna.