Aspectum Oy

Aspectum Oy je mezinárodní společnost, která pomáhá svým klientům definovat různé druhy vztahů se zákazníky, definuje pro ně vhodnou strategii a uplatňuje řízení vztahů se zákazníky a činnostech společností.

Aspectum Facta – metody, které pomáhají společnosti identifikovat, analyzovat a použít empirická data pro rozvoj vztahů se zákazníky.

Aspectum Consulta – rámec a jazyk pro identifikování jasných strategií vztahů se zákazníky umožňující plánování použití těchto strategií v praxi.

Aspectum Practica – nástroje pro zavádění nových strategií, spolehlivých změn a rozvoje vztahů se zákazníky na úrovni exekutivy.

Kapitál vztahů se zákazníky stejně jako kapitál duševní se pro společnosti stává významnou součástí jejich úspěchu. Již nestačí zákazníky pouze uspokojit: je nezbytné také přidat hodnotu.

Prostřednictvím poradenského servisu, případových studií a příkladů zprostředkovává Aspektum Oy pro své klienty tento nový způsob myšlení.

www.aspectum.fi

www.aspectum.com

Aspectum O

 

Aspectum

Aspectum Oy