Kara

KARA Firma Kallion Konepaja Oy – KARA, byla založena v roce 1918 a patří mezi vedoucí světové výrobce kotoučových pil, které jsou jejím nosným programem od samého založení. Značku KARA naleznete pracovat ve více než 70 státech světa, nevyjímaje ČR, v různých podmínkách.